Met COLLECTIEF voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan de traditie van de Jokerweek. Voor het eerst in de geschiedenis van de projectweek, maar eveneens in die van de opleiding, werken we samen met de opleiding Vakgroep Kunst, Muziek- en Theaterwetenschappen. De aanleiding voor deze samenwerking lag voor het grijpen. In februari 2018 opende het VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Kunst, een interfacultair studiecentrum waarin beide vakgroepen samenwerken voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de architectuur en de kunst. Het centrum kwam er na de belangwekkende schenking van de kunstcollectie van architect Charles Vandenhove – tevens de ontwerper van het gebouw –aan de Universiteit Gent. Met deze donatie werd de Universiteit eigenaar van een rijke en gevarieerde kunstcollectie. Onwillekeurig riep deze schenking de vraag op, welke kunstwerken de Universiteit nog in haar bezit heeft? Hier en daar in de gebouwen tref je inderdaad wel kunstwerken aan, maar ze zijn vaak van erg wisselende aard en hangen of staan niet altijd in de meest fraaie omstandigheden. Bestaat er zoiets als de UGent kunstcollectie? Toen ons tijdens een verkennend onderzoek ter ore kwam dat kunst niet tot het mandaat van het toekomstige Gentse Universiteitsmuseum (GUM) behoorde, ging er bij ons een prettig alarm af. Hier diende zich een gedroomd onderwerp voor de Jokerweek aan.

De Jokerweek COLLECTIEF heeft niet de ambitie om de volledige kunstcollectie van de UGent in kaart te brengen – tijdens de voorbereiding van de projectweek werd ons duidelijk dat dit een werk van langere adem is. Met de opdracht willen we eerst en vooral het verblijf en de zichtbaarheid van kunst aan onze Universiteit onderzoeken, en dit samen met studenten Architectuur en Kunstwetenschappen. Collectief willen we nadenken over strategieën en modaliteiten om de kunst die de Universiteit bezit, beter tot haar recht te laten komen. De cursieve F geldt tegelijkertijd als disclaimer en als uitnodiging. De collectie kunst van de UGent mag tot op heden misschien nog een fantasma zijn, laat het tijdens deze week niet na om er vrij over te fabuleren. De unieke locatie van deze Jokerweek, het Geeraard De Duivelsteen, geeft hier alvast alle aanleiding toe.