De Jokerweek is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent). Tijdens deze week worden de reguliere lessen geschrapt en werken alle studenten over de verschillende studiejaren van de opleiding heen aan een jaarlijks wisselend project. Door de variatie aan thema’s kan er worden ingespeeld op de actualiteit maar kan er ook gewerkt worden rond onderwerpen waarvoor er binnen het reguliere lesprogramma weinig tot geen ruimte is. Soms is een Jokerweek gericht op het produceren van materiaal dat tentoongesteld kan worden. Andere Jokerweken kennen dan weer een meer theoretisch uitgangspunt of aansluiting bij stedelijke of maatschappelijke debatten.

Tijdens de jokerweek wisselen intensieve werksessies zich af met workshops, lezingen, sociale randactiviteiten en concerten. De week wordt traditioneel afgesloten met een tentoonstelling van de eindresultaten en een groots Jokerfeest. Binnen de opleiding Ingenieurswetenschappen: Architectuur staat De Jokerweek geboekstaafd als één van de hoogtepunten van het academiejaar.

De Jokerweek in het academiejaar 2017-18 staat in het teken van een historisch unieke samenwerking. Voor het eerst werken de opleidingen Ingenieurswetenschappen: Architectuur en Kunstwetenschappen samen aan dit unieke onderwijsproject. Voor de 21ste editie van de Jokerweek slaan docenten, assistenten en studenten van beide opleidingen de handen in elkaar voor een onvergetelijk weekprogramma.

De invulling van de opdracht en de organisatie van de randactiviteiten worden verzorgd door stafleden van beide vakgroepen, de studentenverenigingen De Loeiende Koe (DLK) en Kunsthistorische Kring (KHK), alsook studenten van de tweede Master van beide opleidingen.