In het eerste deel van de week, tot en met dinsdagavond, wordt er verwacht dat de toegewezen kunstwerken gedocumenteerd en in kaart worden gebracht. Elke groep doet dit aan de hand van de mapping-strategie die hen eveneens werd toegewezen. Er zijn 6 mapping-strategieën: audio, foto, model, tekenen, tekst en video. Zo zal tegen dinsdagavond van de vele kunstwerken een scala aan surveys ontstaan, die de werken op erg verschillende manieren belichten.

Op de Tumblr is er een beeldbank met referentiebeelden te vinden.