Naast de begeleidingsmomenten – consultatietafels met inschrijving – , is er elke dag collectieve feedback. In het begin van de week gebeurt die nog op kleine schaal aan de hand van mock-ups, maar naar het einde van de week evolueert alles naar de grote schaal van ’t Kuipke.

Maandag: analyse van archiefmateriaal
Elke groep analyseert het archiefmateriaal. Gezien de omvang van het materiaal is het cruciaal om de bronnen te verdelen en in groep te werken. Op het einde van de dag wordt een eerste zet verwacht: een titel die de ambitie van het project weergeeft. Dit kan een observatie zijn in de set Open Oproepen, een kritiek, een polemische stelling, …

Collectieve feedback

Dinsdag: schets compositie
In de ochtend mogelijkheid tot begeleiding mits inschrijving. Omzetten van de titel in een grafische compositie. Op het einde van de dag wordt een mock-up ontwerp van het landschap verwacht op A4 waarin de globale compositie voorgesteld wordt.

Collectieve feedback

Woensdag: uitwerken + testen
In de ochtend mogelijkheid tot begeleiding mits inschrijving. Het mock-up ontwerp wordt op grote schaal uitgewerkt. De eerste silhouetten worden op ware schaal getest op de piste.

Collectieve feedback

Donderdag: uitwerken
In de ochtend mogelijkheid tot begeleiding mits inschrijving. Het ontwerp wordt op grote schaal uitgewerkt.

Collectieve feedback

Vrijdag: montage
Alle 36 landschapsdelen zijn volledig gemonteerd op de piste en het totale panorama ontstaat.