De Jokerweek is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent). Tijdens deze week worden de reguliere lessen geschrapt en werken alle studenten over de verschillende studiejaren van de opleiding heen aan een jaarlijks wisselend project. Door de variatie aan thema’s kan er worden ingespeeld op de actualiteit maar kan er ook gewerkt worden rond onderwerpen waarvoor er binnen het reguliere lesprogramma weinig tot geen ruimte is. Soms is een Jokerweek gericht op het produceren van materiaal dat tentoongesteld kan worden. Andere Jokerweken kennen dan weer een meer theoretisch uitgangspunt of aansluiting bij stedelijke of maatschappelijke debatten.

Tijdens de jokerweek wisselen intensieve werksessies zich af met workshops, lezingen, sociale randactiviteiten en concerten. De week wordt traditioneel afgesloten met een tentoonstelling van de eindresultaten en een groots Jokerfeest. Binnen de opleiding Ingenieurswetenschappen: Architectuur staat De Jokerweek geboekstaafd als één van de hoogtepunten van het academiejaar.

De Jokerweek in het academiejaar 2018-19 staat in het teken van een unieke verjaardag. We vieren dit jaar de 20ste verjaardag van de Open Oproep. 20 jaar Open Oproep, dat betekent een archief van 672 architectuurprojecten. Het archief van al deze projecten bestaat wel op de website van de Vlaams Bouwmeester, maar een echt overzicht is moeilijk te maken. Daar brengen we dit jaar verandering in, we maken een groots panorama dat ons een compleet landschap van Vlaanderen toont, van de kust tot de Limburgse Kempen. Werken en tentoonstellen doen we dit jaar op dezelfde locatie.

De invulling van de opdracht en de organisatie van de randactiviteiten worden verzorgd door stafleden van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw, de studentenvereniging de loeiende koe (dlk), alsook studenten van de tweede Master Burgerlijk Ingenieur-Architect.